ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Username :
Password :
  Change Password
 
  เรียนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน หนังสือทุกเรื่องก่อนดำเนินการส่งให้ทำการสแกนหน้าหนังสือและแนบไฟล์เข้าระบบฯ ก่อนส่งด้วยค่ะ